Velkommen til IMA's nettsider

Vi holder til i Florvåg bedehus Florvågbakken 59

Her vil du finne informasjon angående bedehuset, som historie, program, klubber/foreninger, styre, m.m. Når det gjelder møtevirksomheten, har vi våre møter søndag kl. 11.00. "Småmøtene" som avholdes i vår koselige "småsal", avholdes annenhver tirsdag kl. 19.30 Huset blir også brukt til tilstelninger av mer privat karakter. Så som minnestunder etter begravelser, konfirmasjonssamlinger, feiring av dager ol. Dersom du ønsker å benytte denne muligheten, kan du kontakte Ingebjørg Solheim - tlf. 95 13 26 14, så kan du få en omvisning for å se om lokalet/ene tilfredsstiller ditt behov.

Om du skulle være interessert i å støtte oss med en gave,kan du bruke konto nr.3624 19 47798.

Vi er også blitt så moderne at vi har tatt i bruk VIPPS, da kan du bruke nr. 53 40 90. Uansett sier vi tusen takk for ditt bidrag.